Jak dál

Český energetický trh je pro občana, ale také pro většinu firem velice nepřehledný.

Je to dáno tím, že dodavatelé energií vytvářejí obrovské množství nabídek, které se oproti dřívějším zvyklostem nemění jednou maximálně dvakrát do roka, ale aktualizují se mnohem častěji, navíc jsou navázány na další služby, a to má za následek zpočátku neschopnost, později nechuť občana nebo firmy vyhodnocovat tyto nabídky.

Energie však nemůžeme ze života posunout do oblasti - NEBUDU JE ŘEŠIT.brain

Energie nám zajišťují standard, díky kterému se již v dnešní rychlé a přemodernizované době neobejdeme. Jsme na nich plně závislí. Tato závislost se stále zvyšuje úměrně s vývojem nových technologií, softvare, automatizace, robotizace, ... . 

Možná si ani neuvědomujeme, ale do těchto komodit investuje každý odběratel elektřiny nebo zemního plynu velkou část svých příjmů. Procentuálně vyjádřeno se tato investice pohybuje v rozmezí 2 - 30%. Pokud je vaše energetické zatížení vyšší než 35%, pak se z dlouhodobého hlediska nacházíte v situaci kde je existenční nutností s energiemi pracovat a omezovat náklady!

(pozn. do kalkulace nezahrnujeme náklady na pohoné hmoty, pokud se nejedná o palivo určené k vytápění
nebo chodu 
náhradních elektrických zdrojů, diesel-agregátů, apod.) 

procitnuti


Z těchto důvodů se nechte vést profesionály.


 
rogore-logo