Naše služby

factory

Naše společnost se zaměřuje převážně na správu energií využívaných v podnikání, ale poradíme a energie optimalizujeme i pro občana. Převzetím správy energií zajišťujeme komplexní servis administrativní, ale také technický (odborný), a to prostřednictvím specialistů na oblast elektrotechnickou a plynoservisní.

Zajišťujeme:

  • Posouzení stavu Vašich energií a vyjednání výhodných cen v oblasti dodávek elektřiny a zemního plynu
  • Orientaci v Obchodních podmínkách splečností v návaznosti na ENERGETICKÝ ZÁKON, ENERGETICKÝ REGULAČNÍ VĚSTNÍK, ...
  • Vyhodnocení správnosti vyúčtovánílights
  • Přípravu všech administrativních podkladů k jednotlivým úkonům       (přepisy, sjednání, připojení,odstoupení, výpovědí, reklamací, stížností na ERÚ apod.)
  • Kompletní administrace spojena se smlouvou, dodatky, Plnými mocemi, odstoupením, výpovědí a reklamací 
  • Jednání s distribučními společnostmi, a to i LDS (lokální distribuční soustava)
  • Aktivní hledání úspor v oblasti distribuce elektrické energie do vašeho odběrného místa 
  • Nastavovaní správných parametrů odběrů (rezervovaných kapacit, ztrát, velikostí jističů, nevyžádaných dodávek jalové elektřiny, ...)