Láska

Intuice

Intuice – určitý pohled, náhled na jisté chování někoho nebo na situaci. Pokud je něčím jako „klid před bouří“, tedy se jedná o jakési zlé tušení. Naopak jestliže je kladná, radostná a plná očekávání, můžeme ji nazvat těšením. Pomáhá nám v životě se správně rozhodovat, a proto bychom ji neměli přehlížet, ale naopak jí věnovat náležitou pozornost.

dvě cesty

Člověk vysílá tím, jak se chová a jedná, určité signály do okolí – hovoříme tak o verbální komunikaci (slovní vyjadřování) a neverbální komunikaci (například gesta, pohyby, způsob oblékání). Podle toho se dá poznat, co můžeme od určitého člověka případně očekávat. Úplně jisté to není, a proto se tomu říká intuice. Je to tedy nejistota, ve které nám není nejlépe. Důležité je jí ale úplně nepodléhat, protože ji nemusíme vždy správně chápat. V tomto případě se pak dá udělat více škody než užitku. Pokud se nám ale něco nezdá, měli bychom být na pozoru. Jedná-li se například o nejistotu ve vztahu, je dobré si s partnerem o daném problému promluvit, abychom si situaci více objasnili a intuice nás nevedla špatným směrem. Něco jsme si nenalhávali, podle toho se pak nechovali a naopak tím jistou nepříjemnost, kterou tušíme, nepřivolali.

on a ona

Petr měl divné tušení, že je jeho přítelkyně Katka poslední dobou nějaká jiná než dříve. Jako by se rozhodovala mezi ním a někým jiným. Chvíli byla veselá, pak zase smutná. Když měli slavit výročí jejich seznámení, oznámila mu, že potkala někoho jiného. Jako by dostal ledovou sprchu, tak se cítil. Zlé tušení se mu potvrdilo. Nějaký čas pak chodil jako tělo bez duše a duše bez těla. I to se bohužel stává. Život je krásný, ale dokáže být i zlý. Asi po čtrnácti dnech ho napadlo dát si na jednu internetovou seznamku inzerát. Odepsalo mu hned několik dívek a jedna se mu na fotografii zalíbila už na první pohled. Začal si s Janou psát a pak se i setkali. Intuice mu tentokrát říkala, že by mohla být tou pravou.