Vztahy

Vycházejte s rodiči dobře, i když jejich rady už nepotřebujete – Jak najít zase společnou řeč?


RodiÄe mají Äasto potÅ™ebu mluvit svým dÄ›tem do života, co na tom, že už jsou to dÄ›ti dospÄ›lé a sobÄ›staÄné. Jak se s tím popasovat? Jak s rodiÄi vycházet? 

Vycházejte s rodiÄi dobÅ™e, i když jejich rady už nepotÅ™ebujete – Jak najít zase spoleÄnou Å™eÄ? 

Vztahy mezi dospÄ›lými dÄ›tmi a jejich rodiÄi bývají dost Äasto velice napjaté, nÄ›kdy to může dojít tak daleko, že dÄ›ti s rodiÄi dlouho nemluví, nestýkají se, protože zkrátka si chtÄ›jí žít po svém, dÄ›lat vÄ›ci po svém, tÅ™eba se i dopouÅ¡tÄ›t chyb. To Å™ada rodiÄů nerespektuje, nechápe, i když jsou dÄ›ti už dospÄ›lé a mají i tÅ™eba vlastní rodinu, rodiÄe stále mají potÅ™ebu a nutkání dÄ›tem radit a říkat, jak žít. To je samozÅ™ejmÄ› problém, protože v dospÄ›losti nechceme poslouchat, co a jak máme dÄ›lat. Jak se k tomu postavit a udržet si zdravý vztah s rodiÄi, kteří nás nenechají být? 

ruce celé rodiny

Stanovte si rozumné hranice co nejdřív 

Pozor na to, jakmile necháte rodiÄe, aby vám říkali, co máte dÄ›lat, i když už jste samostatní a dospÄ›lí, máte rodinu nebo práci a vlastní příjem, budou to dÄ›lat pořád. Je tÅ™eba si od zaÄátku zkusit stanovit mantinely, hranice, pÅ™es které se nikdo z vás nedostane. Je celkem logické, že pokud se už i dospÄ›lé dítÄ› dostane do nÄ›jakých problémů, rodiÄe ho z toho chtÄ›jí dostat, chtÄ›jí pomoci, možná se pokusit znovu dítÄ› pÅ™evychovat, ale jakmile žijete vlastní samostatný život, snažíte se dÄ›lat, co vás baví, co vás naplňuje, i když to není podle gusta rodiÄů, nenechte si do toho zasahovat. To souvisí i s výchovou vaÅ¡ich dÄ›tí, vnouÄat vaÅ¡ich rodiÄů. Do výchovy si nesmíte nechat zasahovat vůbec, jinak se můžete potýkat s velkými problémy už pořád. 

ruce matka a dcera

Co chcete slyšet a co ne 

NÄ›kdy jsou rady rodiÄů žádané, Äasto se dostaneme do situací, kdy si nevíme rady, potÅ™ebujeme se odrazit. Jakmile ale žijete spokojenÄ› a myslíte si, že vÅ¡echno dÄ›láte dobÅ™e, pÅ™ijdou rodiÄe, kteří vám dají najevo, že podle nich to co dÄ›láte, rozhodnÄ› není v pořádku, může nastat problém. NÄ›které rady nechceme poslouchat, nÄ›kdy jde jen o to, že názory dÄ›tí a rodiÄů se liší díky rozdílu generace. Může dojít i k tomu, že zkrátka se starostlivými rodiÄi ztratíte Å™eÄ. 

Ke spokojenosti vÅ¡ech je tÅ™eba umÄ›t spolu mluvit, otevÅ™enÄ› a to i v případÄ›, že konverzace je to nepříjemná. UrÄitÄ› si zkuste povídat o tom, co cítíte, co chcete a nechcete. Pokud se vám podaří najít rozumnou stÅ™ední cestu, můžete spoleÄnÄ› vycházet, i když budete mít rozdílné názory na život jako takový.